Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Ανύψωση Ιγμορίου

Ανύψωση Ιγμορίου

Ανύψωση ιγμορείου είναι η χειρουργική διαδικασία όπου ανυψώνουμε τη μεμβράνη του ιγμορείου τοποθετώντας οστικό μόσχευμα μεταξύ οστού της άνω γνάθου και της μεμβράνης του ιγμορείου. Με αυτό τον τρόπο αυξάνουμε το ύψος του οστού για να τοποθετήσουμε 1 ή περισσότερα εμφυτεύματα στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου Η παραπάνω επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε ταυτόχρονα με την επέμβαση τοποθέτησης του εμφυτεύματος στην περιοχή είτε να προηγηθεί.
Copyright © 2019 Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8 Ηράκλειο Κρήτη 2810 284063