Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Άμεση Ολική Οδοντοστοιχία

Άμεση Ολική Οδοντοστοιχία

Άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες είναι οι ολικές προσθετικές αποκαταστάσεις που κατασκευάζονται πριν από την εξαγωγή των δοντιών που έχουν απομείνει, για να τοποθετηθούν στο στόμα αμέσως μετά την εξαγωγή τους. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε ο ενδιαφερόμενος να μη μείνει ούτε μία μέρα χωρίς δόντια (φυσικά η τεχνητά).
Copyright © 2019 Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8 Ηράκλειο Κρήτη 2810 284063