Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8, Ηράκλειο Κρήτης

ΡΑΝΤΕΒΟΥ:2810 - 284063

Ναρθηκοποίηση Δοντιών

Ναρθηκοποίηση Δοντιών

Είναι η θεραπεία που γίνεται με σκοπό τη μείωση της αυξημένης κινητικότητας εύσειστων δοντιών.

Copyright © 2019 Φραγκιαδάκης Εμμανουήλ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ DDS, MSc
Έβανς 8 Ηράκλειο Κρήτη 2810 284063